Alüminyum Enerji Sektörü İçin Vazgeçilmez Öneme Sahiptir

Alüminyum Enerji Sektörü İçin Vazgeçilmez Öneme Sahiptir

Türkiye’de ve dünyada alüminyum piyasası giderek büyüyor. Alüminyum ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Alüminyum, düşük karbon salınımı, hafif, yumuşak, korozyona karşı dirençli ve geri dönüştürülebilir olması gibi çok sayıda özellikleriyle çeşitli üretim alanlarda tercih ediliyor. Alüminyum söz konusu avantajlarıyla ulaşım, havacılık, otomotiv, savunma, ambalaj, mimari dekorasyon, inşaat ve sağlık gibi farklı sanayi dallarında değerlendiriliyor. “Yeşil metal” olarak tanımlanan alüminyum ile aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler elde ediliyor. Alüminyum elektrik sektörü için de stratejik bir hammaddedir. Elektrik üretimi ve iletimi, yenilenebilir enerji ve enerji depolamaya yönelik birçok uygulamada alüminyum kaynaklı ürünler kullanılıyor.

Alüminyum Tekrar Tekrar Geri Dönüştürülebilir

Alüminyum geri dönüştürülebilir niteliğiyle endüstride vazgeçilmez değere sahiptir. Birincil alüminyumu geri dönüştürerek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Alüminyum üretmek için gereken enerjinin yüzde 95’inden tasarruf edilerek bu işlem gerçekleştirilebilir. Alüminyum, doğru teknolojilerle herhangi bir kalite kaybı olmadan tekrar tekrar eritilip yeni mamul haline getirilebilir. Tüm bu yönleriyle başta inşat olmak üzere birçok sektörün vazgeçilmez ürünleri arasında bulunuyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde gerçekleştirdiği üretim, istihdam ve ihracatıyla Türkiye’nin en prestijli firmaları arasında yer alan Zahit Alüminyum, enerji sektöründe alüminyumun neden yaygın biçimde kullanıldığını anlattı.

Alüminyuma Olan İhtiyaç Gün Geçtikçe Artıyor

İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının atmosferde çoğalması iklim değişikliğine yol açıyor. Tüm dünyada sanayileşmeyle birlikte atmosferde sera gazı etkisine yol açan HFC, N2O, CO2, PFC, vb. gazlar daha da artıyor. Küresel iklim krizini önlemek için doğal kaynakların korunması, atık yönetiminin etkin uygulanması, enerji verimliliği, düşük karbon salınımı, geri dönüşüm/kazanım ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar gittikçe anlamlı hale geliyor. Bu çerçevede “yeşil metal olarak”  bilinen alüminyuma olan talep/ihtiyaç gün geçtikçe büyüyor. Araştırmalar; alüminyum sayesinde ulaşım, ısınma ve enerji tüketimi sırasında atmosfere yayılan karbon miktarını ifade eden “karbon ayak izinde” belli başlı düşüşler meydana geldiğini gösteriyor. Bütün ülkelerde karbon ayak izinin azaltılması amacıyla ulaşımda petrol içerikli ürünlerden uzaklaşıp elektrikli araç üretimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş hızlanıyor.

Alüminyumun Enerji Sektöründe Kullanılıyor

Çok yönlü bir element olan alüminyum; az kayıp ve yüksek iletkenliği, oksitlenme, aşınma ve paslanmayı önleyen korozyon direnci, ekonomik, güvenli, hafif ve dayanıklı nitelikleriyle enerji sektöründe yoğun olarak başvuruluyor. Alüminyumun; elektrik sektöründeki kullanımı, enerji iletimi ve depolama sistemlerinin verimliliğini artırarak sürdürülebilir bir enerji altyapısına katkıda bulunuyor. Alüminyumun elektrik-elektronik sektöründeki bazı kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir: Enerji iletim hatları, motorlar, ısıtma elemanları, busbar, kablolar, soğutucular, sargılar, elektrikli araçlar ve bataryalar (çamaşır makinesi, kurutucu, buzdolabı, dizüstü bilgisayar ve telefon), transformatör sarımları, jeneratör ve enerji depolama sistemleri.

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Tercih Ediliyor

Küresel iklim değişikliği nedeniyle her geçen daha da ehemmiyetli hale gelen yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimini hedefliyor. Yenilenebilir ve modern enerji uygulamaları çerçevesinde alüminyum içerikli güneş panelleri ve elektrikli araç şarj istasyonları büyük talep görüyor. Alüminyum; hafif, korozyona dayanaklığı, düşük yoğunluğu ve mükemmel mukavemeti sayesinde güneş enerjisi panellerinin çerçevelerinde ve rüzgâr türbinlerinin yapımında yoğun biçimde kullanılıyor.  Ayrıca suyun etkilerine dayanıklı olması ve yüksek mukavemet sağlaması nedeniyle hidroelektrik santrallerinde tercih ediliyor. Alüminyum, ekonomik maliyeti ve uzun mesafelerde enerji iletimini daha ekonomik hale getiriyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinde enerji depolama için tasarlanan bataryaların üretiminde hafif ve uzun ömürlü olmalarını sağlıyor.