F 60

SILIKON FASSADEN SYSTEM (neu)

Silikon Cephe Sistemi/Aluminance F60 

       Sektörel bazda birçok benzer sistemden farklı şekilde dizayn edilen Aluminance F60 silikon cephe sistemi, optimum verimlilik, kolay imalat ve montaj faktörleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. İç dizayn yatay ve düşey taşıyıcı profilleri 60 mm görünümündedir. Bu özellik, sistem mekaniğinde çalışma alanı ve montaj aralığının daha rahat çözülmesini sağlamaktadır. Montaj tolerans aralıkları daha rahattır. Oluşturulan özel kondens sisteminde düşey ve yatay profiller kullanılabilmektedir. Sabit ve kanat açılımlarının aynı profillerle çözülebilmesinin yanı sıra ısı performans değerleri bakımından da profil çeşitliliği sunulmaktadır. Kanat dizaynı sayesinde özellikle büyük kanatlarda tij hareketi kanadın 4 tarafına aktarılabildiğinden, sistemden etkin verim alınmaktadır.

Broşürünü Görüntüle